பிரதமரின் ஸ்ரீ பள்ளிகள் திட்டம் என்பது என்ன?

   Wednesday, September 7, 2022

பிஎம் ஸ்ரீ பள்ளிகள் (முன்னேறும் இந்தியாவுக்கான பிரதமரின் பள்ளிகள்) திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 
இந்த புதிய திட்டம் தற்போது மத்திய, மாநில, யூனியன் பிரதேச அரசுகள் ல், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஆகியவற்றால் நிர்வகிக்கப்படும் 14,500க்கும் அதிகமான பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் திட்டம் ஆகும்.

பிஎம் ஸ்ரீ பள்ளிகள், தேசிய கல்விக்கொள்கை 2020-ன் அனைத்து அம்சங்களையும் கொண்டதாகவும் மற்ற பள்ளிகளுக்கு முன்மாதிரியாகவும் விளங்கும். இந்தப் பள்ளிகள் தரமான பயிற்றுவித்தல் மூலம் மாணவர்களை மேம்படுத்துவதோடு, 21-ம் நூற்றாண்டுக்கான திறன்களுடன் ஒவ்வொரு மாணவரையும் முழுமையான அனைத்து திறன் கொண்டவராக உருவாக்க பாடுபடும்.

மத்திய அரசின் ஆதரவிலான இந்தப் பள்ளிகளுக்கு மொத்தச் செலவு ரூ.27,360 கோடியாக இருக்கும். இதில் 2022-23 முதல் 2026-27 வரையிலான ஐந்து ஆண்டு காலத்திற்கு மத்திய அரசின் பங்கு ரூ.18,128 கோடியாக இருக்கும்.No comments

Post a Comment