-->

இந்தியன் சூப்பர் லீக் 2020

இந்தியாவில் நடக்கும் மிகப்பெரிய கால்பந்து இந்தியன் சூப்பர் லீக் (I.S.L.) கால்பந்து போட்டி கோவாவில் நவம்பர் 20 அன்று தொடங்குகிறது. இந்த போட்டியில் 11 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்திய வீரர்களுடன் வெளிநாட்…

TNPSC Current Affairs 2020 Daily - Download as PDF

Latest Current Affairs GK Today 2020 TNPSC Tamil Current Affairs 2020, TNPSCLink Current Affairs TNPSC Tamil Current Affairs 2020 for forthcoming TNPSC Group 1, Group 4, CCSE-IV/UPSC/RRB/TRB/Ba…

TNPSC Current Affairs Digest - August 2020 - Download PDF

TNPSC Current Affairs Digest July 2020 - BUY NOW 2020 ஆகஸ்டு மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் தொகுப்பு TNPSC மற்றும் அரசுத் தேர்வுகளுக்கு மாதவாரியான நடப்பு நிகழ்வுகள்  மாதிரி வினா-விடைகளுடன் தொகுத்து தரப்ப…
Newest Older