சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் மார்ச் 20, 2022

   Sunday, March 20, 2022
International Happiness Day March 20, 2022 

சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் 2022

உலக மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வதன் முக்கியத்துவத்தை அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஐ.நா. சபை 2012-ம் ஆண்டு முதல் மார்ச் மாதம் 20-ந் தேதியை ‘சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினமாக’ அறிவித்தது.

Theme of 2022

மகிழ்ச்சி தின கருப்பொருள்

2022-ம் ஆண்டுக்கான கருப்பொருள் ‘அமைதியாக இருங்கள்; புத்திசாலித்தனமாக இருங்கள்; கனிவாக நடந்து கொள்ளுங்கள்’ என்பதாகும்.

No comments

Post a Comment