தமிழ்நாடு மின் வாரிய தலைவராக 'பங்கஜ்குமார் பன்சால்' பொறுப்பேற்பு

   6/21/2020
  • தமிழ்நாடு மின் வாரிய தலைவராக பங்கஜ் குமார் பன்சால் பொறுப்பேற்றார். தமிழக மின் வாரிய தலைவராக, 2018 முதல் பதவி வகித்த விக்ரம்கபூர் சுற்றுலா மற்றும் கலாசாரத்துறை செயலராக நியமிக்கப்பட்டார்

No comments